Start waakzaamheidsfase van het Ozon- en Hitteplan

De waakzaamheidsfase is elk jaar tussen 15 mei en 30 september van kracht. Het Ozon- en Hitteplan werd gecreëerd na de uitzonderlijke hittegolven en ozonpieken in de zomer van 2003, die in Europa het leven van zo'n 45.000 mensen hebben gekost. Tijdens de waakzaamheidsfase van het Plan worden de maximumtemperaturen, voorspeld door het KMI, en de ozonconcentraties, verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), nauwlettend in de gaten gehouden.

IRCEL verspreidt specifieke informatie over de activering van de waarschuwingsfase. Zodra de waarschuwingsfase van het plan in werking treedt, nemen de regionale overheden, ziekenhuizen, rusthuizen, enz. specifieke preventie- en beschermingsmaatregelen. IRCEL en de bevoegde overheden zullen dan ook berichten in de media verspreiden om de aandacht van het publiek te vestigen op de noodzaak van hydratatie, om onnodige blootstelling aan de zon te voorkomen, enz.

Een beschrijving van de verschillende fasen van het plan is hier te vinden: https://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-het-ozon-en-hitteplan-in-belgie-en-wat-zijn-de-verschillende-fasen.

Geeft het KMI dan ook nog waarschuwingen voor hitteperioden?

Tegelijkertijd zal het KMI, indien van toepassing, waarschuwingen geven wanneer er periodes van grote hitte worden verwacht. Net als bij mist, stormen, ijs en andere gevaarlijke weersomstandigheden baseert het KMI zich uitsluitend op weersvariabelen, in dit geval de voorspelde temperaturen. Het KMI gebruikt een kleurcode die varieert van geel tot rood, afhankelijk van de ernst van de verwachte situatie. KMI-weerswaarschuwingen kunnen worden afgegeven voor één, meerdere of alle provincies in het land.

Wat is het verschil tussen de waarschuwingsfase van het ozon en hitteplan en een waarschuwing van het KMI

Het is belangrijk de 2 waarschuwingssystemen niet met elkaar te verwarren. Het Ozon- en Hitteplan verwijst naar volksgezondheidscriteria, het KMI werkt met zuiver meteorologische criteria op provinciaal niveau. Het is dus mogelijk dat het KMI een warmtewaarschuwing verspreidt zonder dat de waarschuwingsfase van het plan in werking treedt. Ook het omgekeerde is mogelijk.

Cookies opgeslagen