Diensten

Toepassingen

Storm forecast tool
"Elia gebruikt de voorspellingen voor de offshore windenergieproductie van het KMI en in het bijzonder tijdens stormen. Wanneer tijdens een storm de windsnelheid meer dan 25 m/s bedraagt, verminderen eigenaars van windparken doorgaans de windenergieproductie om hun installaties te beschermen. Bij stormen zijn de KMI-voorspellingen van de windenergieproductie voor Elia als netbeheerder een belangrijke informatiebron om te anticiperen op het uit- en inschakelen van de windparken, hetgeen essentieel is om het energiesysteem in evenwicht te houden. Tijdens de laatste stormen kon Elia correct anticiperen op het functioneren van de offshore windparken en bijgevolg het evenwicht van het systeem garanderen met een normaal activatieniveau van de reserves en normale onevenwichtsprijzen." - Victor le Maire, planning manager bij Elia - Elia wind power generation

Weerverletdagen
"Hyboma garandeert als bouwpromotor haar klanten een vaste uitvoeringstermijn voor het bouwen van een woning of appartement. De weersomstandigheden laten kwalitatief bouwen helaas niet altijd toe. Hyboma beroept zich op de objectieve data van het KMI om de weerverletdagen te bepalen waarop niet gebouwd kan worden. Het grote voordeel van het KMI is dat men werkt met lokale weerstations, waardoor de data uiterst betrouwbaar en specifiek zijn. Op die manier slaagt Hyboma erin haar afspraken in volle transparantie met de klant na te komen." - Wim Verhaeghe, gedelegeerd bestuurder bij Hyboma NV

Bliksemwaarschuwingen
"Als fruitteler van appelen en peren zijn wij voor ons inkomen zeer afhankelijk van het weer. Vooral een hagelbui kan in enkele minuten tijd onze oogst helemaal vernietigen. Daarom installeerden wij een hagelkanon dat onze oogst moet beschermen tegen hagel in het voorjaar en in de zomer. Aangezien een deel van onze fruitplantage ver van onze hoofdvestiging ligt, is het zeer moeilijk om vanop afstand het weer daar ter plaatse juist in te schatten. Met het abonnement op de bliksemwaarschuwingen van het KMI worden wij per SMS tijdig verwittigd als er een onweer dreigt, zodat we ons hagelkanon vanop afstand tijdig in werking kunnen stellen." - Veerle Vaes, fruitteler in Heist-op-den-berg

Weersverwachting
“Wij gebruiken doorheen de hele dag de weersvoorspellingen van het KMI voor onze radioweerberichten en onze TV-presentaties. Naast de data, satellietfoto’s en voorspellingskaarten, kunnen we ook op geregelde tijdstippen rekenen op de deskundige briefing van de weersvoorspeller van dienst. Dagelijks worden de satellietbeelden en Europa-kaarten gebruikt in Het weer en bij neerslag ook de radarbeelden. Geregeld worden updates doorgestuurd en automatisch geüpload door onze weercomputer. Zo beschikken wij altijd over de laatst beschikbare informatie en kunnen we die snel delen met onze luisteraars en kijkers. Dankjewel voor deze vlotte samenwerking!" - Sabine Hagedoren, weervrouw bij VRT

Gemeentelijke winterdiensten
"Het KMI levert gladheidsvoorspellingen voor de weg aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), gebaseerd op grondig onderzoek, voortdurende innovatie en een sterke focus op continuïteit. Dankzij de gladheidsvoorspellingen van het KMI kunnen de strooidiensten van AWV ervoor zorgen dat de weggebruiker veilig de weg op kan. Dit door tijdig een juiste strooibeslissing te nemen om sneeuw- en ijsvrije wegen en fietspaden te voorzien en tevens het strooien tot het strikt noodzakelijke te beperken. Het KMI levert op die manier een waardevolle bijdrage aan zowel de veiligheid van onze weggebruikers als aan de bescherming van onze wegeninfrastructuur en ons leefmilieu." - Bruno Heirbrant, adviseur exploitatie bij AWV

Brede weersverzekering
"Bij KBC Verzekeringen maken we op zeer frequente basis gebruik van de gegevens die ons dagelijks door het KMI worden bezorgd. Voor een verzekeringsmaatschappij is het van belang om een nauwgezet beeld te krijgen van de gemeten waarden zoals temperatuur, neerslag, wind en droogte. Door middel van verschillende kaarten, die gekoppeld zijn aan een locatievinder kunnen tot op perceelniveau de weergegevens geraadpleegd worden. Op deze manier kan snel en efficiënt worden vastgesteld of de grens bereikt is om bij schade aan de gewassen het verlies uit te keren. Ook bij stormschade worden de KMI gegevens geraadpleegd om na te gaan of er op de schadeplaats effectief hoge windsnelheden gemeten zijn." - Arnold Rahier, adviseur land en tuinbouw bij KBC Verzekeringen

Cookies opgeslagen