Over het KMI

Toegankelijkheidsverklaring

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.meteo.be.

 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet op het moment van nazicht gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 09/10/2020

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht door BOSA die hiervoor dit nalevingsrapport afleverde.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 09/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de accessibility website kan u contact opnamen met het KMI via ons contactformulier.

Handhavingsprocedure

U kan de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website Federale Ombudsman

Cookies opgeslagen