Over het KMI

Gender equality & gender mainstreaming

In februari 2022 keurde het KMI een Gender Equality Plan (GEP) goed. Dit is een actieplan om gendergelijkheid en gender mainstreaming binnen het KMI te bevorderen. Via dit GEP verbindt het KMI er zich op formele en/of substantiële manier toe om bij te dragen tot de verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en dit via inspanningen op twee vlakken: intern op het niveau van het Instituut en extern via een versterkte samenwerking en uitwisselingen met BELSPO en de andere Federale Wetenschappelijke Instellingen. Bovendien is de implementatie van een GEP een belangrijk criterium bij het indienen van nationale en internationale onderzoeksprojecten.


De acties van dit plan zullen jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden, zodat de gecreëerde dynamiek voortdurend kan evolueren. Het KMI is trots dat we een professionele en wetenschappelijke omgeving kunnen uitbouwen die steeds inclusiever is en aansluit bij de huidige maatschappelijke uitdagingen.

Cookies opgeslagen