Diensten

Algemene voorwaarden voor data en diensten van het KMI

 1. De gegevens, in hun geheel of gedeeltelijk, op zich of in eender welke vorm, zijn enkel bestemd voor eigen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in een geschreven overeenkomst met het KMI, is het uitdrukkelijk verboden om deze gegevens, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk,
  • mee te delen of over te brengen aan een derde
  • te reproduceren of te publiceren
  • ter beschikking te stellen aan het publiek via media zoals televisie, internet of teletekst 
 2. Het is tevens in geen geval toegelaten om op basis van deze gegevens diensten met toegevoegde waarde te verstrekken.
 3. De gebruiker erkent dat de rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie uitsluitend toekomen aan het KMI en dat het gebruikecht geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 4. Het KMI kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit het gebruik van de aangeboden informatie zou kunnen voortvloeien. Het KMI is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte verwachtingen en van het niet of niet correct leveren van een product.
 5. Het staat het KMI vrij op elk ogenblik bovenstaande voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Cookies opgeslagen