luchttemperatuur

Tendenzen waargenomen te Ukkel

Tot op heden worden de lange klimatologische gegevensreeks van Ukkel gebruikt om de grote tendenzen in de evolutie van het klimaat over een periode van meer dan 100 jaar te illustreren. Verschillende meteorologische parameters worden dagelijks gemeten sinds eind jaren 1880. Voordien werden deze metingen sinds 1833 uitgevoerd op de oude site van het KMI te Sint-Joost-ten-Node.

De herlocatie van het meetstation van Sint-Joost-ten-Node naar de huidige site te Ukkel zorgde voor een verandering in de temperatuurswaarden door de wijziging in omgevingsomstandigheden (zoals de hoogte, openheid van de site, enz…). Om dit probleem te corrigeren werden de temperaturen in beide sites parallel opgemeten tussen 1886 en 1890. Na analyse van de verschillen tussen deze gelijklopende reeksen, werden de maandelijkse temperatuursgemiddelden opgemeten tussen 1833 en 1885 te Sint-Joost-ten-Node aangepast om overeen te komen met de waarden opgemeten te Ukkel. Zo kon een homogene thermometrische reeks van meer dan 180 jaar, die de maandelijkse gemiddelden van de twee meetlocaties combineerde, worden vastgesteld om de veranderingen in de gemiddelde temperatuur in het Brusselse te karakteriseren.

Cookies opgeslagen