Onderzoek

Klimaatprojecties

Klimaatmodellen zijn belangrijke instrumenten om de te verwachte klimaatveranderingen ten gevolge van veranderingen van de atmosferische samenstelling (bijvoorbeeld de concentratie van de broeikasgassen) te kwantificeren, hetgeen nodig is voor

  • een juiste interpretatie van de geobserveerde klimaatveranderingen;

  • de klimaatgevoeligheid voor deze veranderingen te berekenen;

  • de mechanismen en fenomenen die plaatsvinden in ons klimaatsysteem beter te begrijpen.

Het KMI gebruikt een aangepaste versie van het ALARO model die gevalideerd werd volgens internationale standaarden voor klimaatsimulaties.

Het onderzoek in het domein van de klimaatmodellering is grotendeels uitgevoerd binnen het recente CORDEX.be project in samenwerking met acht Belgische partners in diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen. In die context werden klimaatscenario’s voor Europa en België berekend volgens de emissiescenario’s die werden vooropgesteld in het Vijfde IPCC Assessment report. Die scenario’s zijn momenteel beschikbaar voor verder onderzoek.

Voorspelde klimaatopwarming in de 21e eeuw door het ALARO klimaatmodel van het KMI volgens verschillende IPCC emissiescenario’s (RCP2.6, RCP4.5 en RCP 8.5) in vergelijking met de waarnemingen sinds 1960.

Voorspelde klimaatopwarming in de 21e eeuw door het ALARO klimaatmodel van het KMI volgens verschillende IPCC emissiescenario’s (RCP2.6, RCP4.5 en RCP 8.5) in vergelijking met de waarnemingen sinds 1960.

Behalve voor de weersvoorspellingen en klimaatsimulaties zijn atmosferische modellen ook een noodzakelijk instrument om genuanceerde en onafhankelijke adviezen voor beleidsmakers te formuleren, zowel voor maatschappelijke risico’s door extreem weer als voor het klimaat. De klimaatversie van het ALARO-model wordt dan ook gebruikt voor meer specifieke beleidsgeoriënteerde impactstudies. Zo voerden onderzoekers van het KMI een studie uit naar de invloed van klimaatverandering op het zogeheten hitte-eiland effect van Brussel volgens de IPCC-scenario’s.

Cookies opgeslagen